Zespół Architektury Komputerów

dr hab.inż. Janusz Biernat

  Zakres działalności:

 • architektura komputerów, arytmetyka resztowa, projektowanie układów VLSI
 • zarządzanie systemami/sieciami, ochrona danych.

   Strona www: http://www.zak.ict.pwr.wroc.pl/

Zespół Sterowania Jakością Procesów Wytwórczych

dr hab.inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz

  Zakres działalności:

 • teoria sterowania' planowanie eksperymentu i identyfikacja, metody statystyczne
 • sieci neuronowe.

   Strona www: http://www.zsjpw.iiar.pwr.wroc.pl/

Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej

dr hab.inż. Olgierd Unold

   Zakres działalności:

 • systemy baz danych: relacyjne, obiektowe, architektura klient-serwer,
 • inżynieria oprogramowania i zastosowania w projektowaniu systemów, systemy rozproszone, wieloagentowe, obliczenia symboliczne,
 • kryptografia i bezpieczeństwo,
 • inżynieria oprogramowania: metody formalne opisu systemów czasu rzeczywistego,
 • AI: przetwarzanie języka naturalnego, systemy klasyfikacji wiedzy, obliczenia bimolekularne,
 • analiza wydajności systemów

   Strona www: http://www.zio.iiar.pwr.wroc.pl/

Zespół Systemów Komputerowych

prof.dr hab.inż. Czesław Smutnicki

  Zakres działalności:

 • niezawodność systemów, analiza modelowania i symulacja niezawodnościowo-funkcjonalna,
 • systemy rozproszone, soft-computing, cloud-computing, data mining,
 • systemy webowe, programowanie urządzeń mobilnych,
 • grafika komputerowa, przetwarzanie obrazów, procesy sygnałowe, zastosowanie układów ASIC/FPGA

  Strona www: http://www.zsk.ict.pwr.wroc.pl,

  http://www.zsd.ict.pwr.wroc.pl

 

   
© KAMiSS