Wydziałowy system zarządzania pracami dyplomowymi (i projektami inżynierskimi)
Wejście do bazy - logowanie tak jak do poczty

Administratorem bazy jest p. Mirosława Gozdowska (C3/16/17) - do niej można zgłaszać się np. w przypadku braku konta.
Zasady wprowadzania i zarządzania tematami są opisane w instrukcji obsługi (zakładka w systemie). W skrócie:

1) Dodanie tematu i wypełnienie karty tematu
Prowadzący wpisuje nowy temat do WSZPD (ikona NOWY). Po zapisaniu tematu (ikona ZAPISZ) otwiera się edytor karty tematu. Na tym etapie temat ma status "w opracowaniu" - może być jeszcze uzupełniany, poprawiany lub skasowany przez Prowadzącego.
Karta tematu wybranego z listy otwiera się w trybie przeglądania. Aby edytować temat należy go pobrać z repozytorium (ikona WYPOŻYCZ) a po wprowadzeniu poprawek zapamiętać (ikona ODDAJ lub ZAPISZ).
Prowadzący może zarezerwować temat dla konkretnego studenta (zakładka Student). Można kopiować wolne tematy z poprzednich lat (tzn. zgłoszone wcześniej przez WSZPD).

2) Zgłoszenie tematu
Po zakończeniu edycji Prowadzący zgłasza oficjalnie swoje tematy (Status "gotowy"+ikona ODDAJ lub ZAPISZ). Tematy ze statusem "gotowy" oczekują na przyjęcie przez Komisję Programową Specjalności (KPS). Po zgłoszeniu tematu Prowadzący nie ma już dostępu do jego edycji (chyba, że temat zostanie odblokowany przez Administratora lub odrzucony przez KPS, tj. wróci do statusu "w opracowaniu"). Prowadzący jest informowany emailem o każdej zmianie statusu tematu.
Termin zgłaszania tematów - co najmniej tydzień przed terminem Rady Wydziału, na której będą tematy zatwierdzane. Po tym terminie baza jest "zamykana" (czas dla komisji programowych na opiniowanie tematów).

3) Zatwierdzanie tematów przez KPS
Opiekun specjalności ma możliwość zatwierdzanie lub odrzucenia zgłoszonych tematów (Raporty/Tematy dla opiekuna/Oczekujące na sprawdzenie).
Tematy odrzucone przez KPS wracają do statusu "w opracowaniu" (po poprawieniu mogą zostać zgłoszone powtórnie). Tematy przyjęte przez Komisje mają status "zatwierdzony" i są kierowane na Radę Wydziału (RW).

4) Zatwierdzanie przez Radę Wydziału
Lista tematów zatwierdzonych na KPS jest kierowana na Radę Wydziału. Po zatwierdzeniu przez RW tematy uzyskują status "zatwierdzony na RW" i są publikowane na stronie dla studentów, dopóki są wolne (tematy zajęte są usuwane z listy).

5,6) Rezerwacja i wybór tematów przez studentów (wydanie karty tematu) - dotyczy prac dyplomowych
Student zgłasza się po temat do Prowadzącego, który zaznacza w bazie podjęcie współpracy ze studentem przypisując go do tematu - status "zarezerwowany". Ostatecznym potwierdzeniem wyboru tematu ze strony Prowadzącego jest wydrukowanie i wydanie studentowi podpisanej karty tematu (2 egzemplarze).

Student oddaje jeden egzemplarz w C3/206, a drugi oddaje do dziekanatu.
Studenci, których nie ma na liście WSZPD (np. powracający z urlopów) powinni zgłosić się do 16/17/C3 w celu dopisania do listy.
Zmiana statusu tematu na "zajęty" następuje na podstawie kart złożonych przez studentów.

5,6) Rezerwacja i wybór tematów przez studentów (potwierdzenie wyboru tematu) - dotyczy projektów inżynierskich
Student zgłasza się po temat do Prowadzącego, który zaznacza w bazie podjęcie współpracy ze studentem przypisując go do tematu - status "zarezerwowany". Ostatecznym potwierdzeniem wyboru tematu jest podpis studenta na liście tematów w C3/206 gdzie otrzymuje potwierdzenie wybrania tematu, które załącza oddając indeks do dziekanatu

   
© KAMiSS