Laboratorium grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów

Lokalizacja: 229 w budynku C-3 na terenie kampusu PWr
Kierownik lab.: dr inż. Jacek Jarnicki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   71-320-28-23

Zakres działalności:
Podstawowym obszarem działania laboratorium są badania z zakresu analizy, modelowania i wizualizacji scen 3-D a w szczególności:
    * doboru i optymalizacji strategii pomiaru geometrii i charakterystyk optycznych powierzchni,
    * przetwarzania wyników pomiarów, optymalizacji modeli geometrycznych
      i optymalizacji struktur danych z zapisem informacji o geometrii sceny,
    * zapisu wyników pomiarów geometrii sceny w postaci modeli analitycznych,
    * hybrydowych metod wizualizacji dla generacji realistycznych obrazów scen 3-D,
    * probabilistycznych metod wizualizacji realistycznej opartych o śledzenie fotonów
      i techniki Monte-Carlo.
    * wizualizacji nierealistycznej, czyli świadomej deformacji realizmu obrazu sceny w celu uwypuklenia pewnych istotnych z punktu widzenia obserwatora cech

W laboratorium prowadzone są także prace w dziedzinie eksploracji danych, dotyczące:
    * reguł asocjacyjnych,
    * grupowania danych,
    * modeli predykcyjnych,
    * zastosowań metod eksploracji danych w zagadnieniach biomedycznych.

Wykonywane są również prace badawcze i programistyczne dotyczące zarządzania wielkimi systemami informatycznymi a w szczególności nowych koncepcji zarządzania i zapobiegania przerwom w dostępności usług w systemach budowanych w architekturze SOA. Laboratorium wyposażone jest w środowisko testowe (zaprojektowane i wykonane
w ramach projektu DESEREC) oraz narzędzia do badań nad systemami realizującymi usługi biznesowe.

Oferta badawcza:
Laboratorium posiada możliwości wykonywania prac badawczych i programistycznych w dziedzinie zastosowania metod grafiki komputerowej do modelownia geometrycznego i wizualizacji 3-D, wizualizacji danych pomiarowych i przygotowywania interfejsów graficznych.

 

W zagadnieniach eksploracji danych laboratorium oferuje wsparcie w opracowywaniu systemów raportowania wielowymiarowego (OLAP) na podstawie danych zgromadzonych w bazach transakcyjnych oraz opracowywanie modeli danych wielowymiarowych dla hurtowni danych a także skryptów ETL (extract – transform – load) realizujących proces integracji i ładowania danych do hurtowni. Możliwe jest także prowadzenie analiz wyników badań prowadzonych za pomocą mikromacierzy DNA (badania ekspresji genów) a także różnego rodzaju danych medycznych.

W dziedzinie zarządzania wielkimi systemami informatycznymi możliwe jest wykonywanie prac badawczych i aplikacyjnych dotyczących monitoringu systemów rozproszonych, zapewniania ciągłości usług, detekcji ataków sieciowych, wdrażania mechanizmów rekonfiguracji w systemach zbudowanych w oparciu o architekturę SOA oraz symulacja złożonych systemów bazujących na usługach.

Stanowiska badawcze/aparatura:
1. Komputer IBM xSeries x3500 + platforma VMWare Infrastrucutre.
2. 16 stanowisk z komputerami PC
 - procesor Intel Core2 Quad, 2,4 GHz,
 - RAM 2GB,
 - karta graficzna NVIDIA GeForce 8800 GTS,
 - HD 300 GB,
3. Oprogramowanie specjalistyczne:
 - System SAS,
 - SAS Enterprise Miner,
 - SAS Business Intelligence,
 - SAS OLAP Server,
4. Pełne wyposażenie do prowadzenia prezentacji audiowizualnych

Informacje dodatkowe:
W laboratorium, na mocy upoważnienia wydanego Politechnice Wrocławskiej przez ministra finansów RP realizowane są badania poprzedzające rejestrację automatów do gier losowych. Badania polegają na stwierdzeniu, czy zgłaszany przez operatora do eksploatacji automat spełnia wymogi określone przez obowiązujące przepisy prawa. Ponadto na zlecenia organów państwa (sądów, prokuratury, urzędów skarbowych i administracji celnej) wykonywane są ekspertyzy i wydawane opinie dotyczące funkcjonowania urządzeń do prowadzenia gier losowych.

www: http://www.zsk.iiar.pwr.wroc.pl
 

   
© KAMiSS