Laboratorium Zespołu systemów komputerowych i dyskretnych

Lokalizacja: 2.7 w budynku C-16 na terenie kampusu PWr

Przeznaczenie:

 

   
© KAMiSS