Laboratorium Zespołu sterowania jakością procesów wytwórczych

Lokalizacja: 2.2 w budynku C-16 na terenie kampusu PWr

Przeznaczenie:

 

   
© KAMiSS