Konkursy "uczelniane" dla dyplomantów

 • TOP10 - dziesięciu najlepszych absolwentów (na Wydziale i na Politechnice) - coroczny konkurs dla dyplomantów, zasady konkursu: ZW43/2008, zgłoszenia na Wydziale do końca września [więcej1]
 • Nagrody Dziekana (listy gratulacyjne) za wyniki w nauce i wkład w rozwój Wydziału [więcej1]
 • Konkurs na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale [więcej1]
 • Oddział Wrocławski SEP - Konkurs na pracę dyplomową na Wydziale Elektroniki  [więcej1]

Konkursy ogólnopolskie dla dyplomantów:

 • Konkurs "TT HI-TECH" na najlepszą dyplomową pracę magisterską z dziedziny nowoczesnych technologii (Regulamin i zgłoszenie)
 • Akademicki Mistrz Inowacyjności - Konkurs na pracę magisterską dotyczącą ekoinnowacji, usług, zamówień publicznych (organizator)
 • Wrocławskie Centrum Akademickie - Konkurs "Wrocławska Magnolia" na najlepszą pracę magisterską z azkresu szerokopojętej ochrony środowiska i przyrody Miasta Wrocławia  (organizator)
 • Polskie  Towarzystwo Infomatyczne - Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań  (organizator)
 • StatSoft Polska (Statistica) - Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner (organizator)
 • Polski Kompitet Optoelektroniki SEP - Ogólnopolski Konkurs im.prof.A.Smolińskiego (regulamin), zgłoszenia do końca października [więcej1]
 • ASTOR - Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w oparciu o produkty firmy (organizator)

Konkursy dla studentów

 • Nagrody Dziekana (listy gratulacyjne) za wyniki w nauce i wkład w rozwój Wydziału dla najbardziej aktywnych studentów [więcej1]

-----

Więcej1) Zgłoszenia i informacje dodatkowe w dziekanacie u p. Adriany Merta

   
© KAMiSS