Plany i programy, karty przedmiotów, efekty ksztalcenia oraz siatki godzinowe i punktowe

Charakterystyka kierunku Informatyka (Computer Science)

INS - Inżynieria systemów informatycznych (Data Processing Systems Engineering)
INT - Inżynieria internetowa (Internet Engineering)
IE - Inżynieria Internetowa  (Internet Engineering, specjalność w jęz.ang.)
ISI - Systemy informatyczne (Computer Systems, niestacjonarne)

Opiekunowie specjalności (Przewodniczący Komisji Programowych Specjalności)

Doradcy Toku Studiów (opiekunowie specjalnościowych grup dyplomowania)

Komisje egzaminów dyplomowych

   
© KAMiSS