Tytuł Nazwisko Imię Pokój Telefon Opiekun
mgr inż. Culer
Łukasz
    dr hab.inż. Olgierd Unold
mgr inż. Datko Szymon     dr hab. inż. Henryk Maciejewski
mgr inż. Górniak Aneta     prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz
mgr inż. Iwanow Patrycja     prof. dr hab. inż. Jan Magott
mgr inż. Jabłoński Mateusz     prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz
mgr inż. Jankowski Tomasz     prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki
mgr inż. Kaczmarek Agnieszka     dr hab.inż. Olgierd Unold
mgr inż. Kozłowski Norbert     dr hab.inż. Olgierd Unold
mgr inż. Lampe Paweł     prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki
mgr inż. Piórek Michał     prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz
mgr inż. Pliszka Zbigniew     dr hab.inż. Olgierd Unold
mgr inż. Russak Paulina     prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki
mgr inż. Russak Mateusz     prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki
mgr inż. Semberecki Piotr     dr hab. inż. Henryk Maciejewski
mgr inż. Szandała Tomasz     dr hab. inż. Henryk Maciejewski
mgr inż. Szyc Kamil     dr hab. inż. Henryk Maciejewski
mgr inż. Szyperski Piotr     dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz
mgr inż. Świercz Przemysław     dr hab. inż. Janusz Biernat
mgr inż. Tomasik Marek     prof. dr hab. inż. Jan Magott
mgr inż. Weber Paweł     dr hab. inż. Janusz Biernat
mgr inż. Wesołowski Marcin     dr hab. inż. Janusz Biernat
mgr inż. Żelazny Dominik     prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki
           

 

   
© KAMiSS